×

Steun met Stenen

Ik hoop dat u in het onzekere en killere ondernemersklimaat van vandaag toch even de tijd vindt om deze brief te lezen. Mogelijks krijgt u het er zelfs een beetje warm van.... want we hebben de laatste tijd wel aan de lijve mogen aanvoelen wat ‘solidariteit’ of ‘steun’ wel of niet kan betekenen.

 

En ik schrijf u vandaag aan uit hoofde van ‘vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard’. Als je ons de laatste tijd hebt bezocht, kan men er niet naast zien dat er wel één en ander verandert.

Inderdaad, na enkele jaren van ‘terug rechtopstaan’ hebben we vanaf nu - samen met onze gemeente en met de Broeders van Liefde (gekend van Sint-Alexius Grimbergen ) - gekozen voor een zekere weg naar een duurzaam, lokaal maatwerkbedrijf waar ‘Bio op maat’ hand in hand gaat met ‘Werk op maat’ voor onze vele doelgroepmedewerkers.

 

En jawel, vanaf nu schakelen we ook een versnelling hoger in de renovatie en de heropbouw van onze boerderij. We ‘moeten en zullen’ van onze boerderij een duurzame, passende en beschermende werkplaats maken voor onze doelgroepmedewerkers en begeleiders.

Hierbij laten we de hartelijkheid van mensen samengaan met de hardheid van stenen, hout en beton.... . Hard met een Hart.

 

Ik schrijf u deze brief. Mogelijks hebt u gemerkt dat u steeds (reeds 6x) in het vetjes geschreven staat. Goed gezien.... ! .... want het gaat over U. S T E U N E N: inderdaad, U maakt het verschil tussen stenen en steunen. En hier komt het dan: U kan ons ondersteunen met stenen.

Hoe dan wel? De architect heeft laten weten dat we 50.735 stenen behoeven voor de bouwwerken. Er passen 73 stenen in een vierkante meter. Inderdaad, ik doe er geen doekjes om.... Wij gaan inderdaad stenen verkopen aan 1€ per stuk,.... het kan ook per vierkante meter(s) dus 73 € per vierkante meter.

 

Binnen het bestuursorgaan vroegen we ons ook af: zouden we onze vraag ter ondersteuning wel DURVEN stellen?

 

Wel ja, de verbondenheid en het engagement die U, beste zelfoogster, reeds eerder etaleerde voor Grimbergse sociale initiatieven, is en blijft vandaag het allerbeste vaccin. In moeilijke tijden helpen met de wedergeboorte van Den Diepen Boomgaard. Uw steun zal een blijvende en zichtbare indruk nalaten in het Grimbergse landschap.

Daarom durf ik ook te mogen rekenen op uw Steun.       

 

Stort daarom uw bijdrage ‘Steunen met Stenen”,

 

Ofwel:

bij een aankoopbedrag van 40€ of meer (waarvoor u een fiscaal attest krijgt), aan de Koning Boudewijnstichting - Brederodestraat 21 -1000 Brussel.

IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1

Mededeling: ***623/3757/00008***

 

Ofwel:

bij een aankoopbedrag van minder dan 40€ (zonder fiscaal attest) aan de

vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard

Rijkenhoekstraat 80, 1850 Grimbergen.

IBAN: BE40 7512 0708 7663

BIC: AXABBE22

 

 

We zullen een ‘Steunmuur’ inpassen in/aan onze vernieuwbouw alwaar onze ondersteuners zullen vernoemd en bedankt worden.

 

 

Met hartelijke groet en dank bij voorbaat, en met een stevige ondersteunende schouderklop,

 

 

Theo Knevels,

Voorzitter

vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard

Rijkenhoekstraat 80 – 1850 Grimbergen

Datum 18/02/2021