×

Den Diepen

Boomgaard


Den Diepen Boomgaard is een sociaal én duurzaam project. Respect voor mens en milieu staan daarbij centraal.

Als maatwerkplaats biedt Den Diepen Boomgaard werkkansen aan mensen die elders op de arbeidsmarkt uit de boot vallen.

Als biologisch bedrijf kiest Den Diepen Boomgaard resoluut voor kwaliteit en een milieuvriendelijke productiemethode.

Wat doen we?

Den Diepen Boomgaard is erkend als Maatwerkplaats en als Arbeidszorgproject door:

Mensen die om uiteenlopende redenen elders niet aan de slag raken, krijgen hier de kans werkervaring en vakkennis op te doen.

Ze leren verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, omgaan met klanten…

We bieden een warm nest waarin medewerkers kunnen groeien op eigen tempo.

De veiligheid van een contract van onbepaalde duur geeft hen de tijd om hun leven opnieuw in handen te nemen. Een medewerker die klaar is om zijn vleugels uit te slaan, krijgt de kans door te groeien naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

We kiezen voor 100% biologisch. Den Diepen Boomgaard is een volwaardig biologisch bedrijf.

Met deze keuze tonen we dat een engagement voor het milieu perfect te verzoenen is met sociale én economische doelstellingen.

Werken in DDB

Heb je het moeilijk om een vaste baan te vinden, ervaar je de nood aan extra ondersteuning op de werkvloer of heb je een beperking die aangepast werk vraagt? Dan ben je bij Den Diepen Boomgaard aan het juiste adres.  Samen bekijken we onder welk statuut we jou het best kunnen activeren.

We lijsten hier even de verschillende mogelijkheden  op:

Collectief maatwerk

Om als vaste medewerker aan de slag te kunnen heb je een erkenning Collectief Maatwerk nodig van de VDAB. Deze krijg je op basis van de moeilijkheden die je op de wekvloer ondervindt. Ondanks de werkpunten bezit je al over voldoende arbeidsvaardigheden om een betaalde job uit te voeren. Het doel van jouw job in Den Diepen Boomgaard is om al doende jouw arbeidsvaardigheden te verbeteren door  op de juiste plaats en op het juiste moment de nodige ondersteuning te bieden. Ben je niet zeker of je voor Collectief Maatwerk in aanmerking komt? Ga dan zeker langs bij jouw VDAB of - GTB contactpersoon om dit na te vragen.

AMA

AMA staat voor ‘Arbeidsmatige activiteiten’. Door jou activiteiten aan te bieden op onze werkvloer willen we jou op eigen tempo laten ontdekken waar je kwaliteiten liggen, maar ook welke struikelpunten er nog moeten weggewerkt worden.

Er zijn 2 vormen van AMA:

 • AMA Werk en sociale economie (WSE) : de focus ligt op het zetten van stappen naar betaalde arbeid binnen de sociale economie. Je werkt minstens 12u mee met de collega’s en stap voor stap bouwen we het aantal uren op tot je klaar bent om door te stromen naar een betaalde job.
 • AMA Welzijn, volksgezondheid en gezin (WVG): de focus ligt hier op het bieden van zinvolle dagbesteding, sociale contacten en zelfontplooiing. Je start met minstens 2x 4u deelname per week. Uitbreiding van uren is mogelijk maar niet noodzakelijk. Opgelet! AMA WVG is niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het VAPH.

Als we merken dat je voldoende vooruitgang boekt op vlak van arbeidsvaardigheden kan je van het ene statuut overgaan naar het andere of omgekeerd.

Het maakt niet uit van welke instantie je een vervangingsinkomen ontvangt (mutualiteit, ocmw, RVA, FOD SZ) om te kunnen opstarten, wel moet er voorafgaandelijk goedkeuring aangevraagd worden.

Artikel 60

Ontvang je een leefloon van het OCMW dan kom je misschien in aanmerking voor een tewerkstelling als artikel 60’er. Op die manier kan je (opnieuw) je rechten op sociale uitkeringen verkrijgen en bevorder je jouw werkervaring. Het ocmw stelt jou als werkgever ten dienste van Den Diepen Boomgaard.

Stagiair

Volg je een opleiding in de tuinbouw, groenaanleg of een opleiding grootkeuken en zoek je nog een stageplaats? Dan kan je steeds eens informeren of we nog beschikbare plaatsen hebben.

Voor alle bovenstaande statuten wordt door onze arbeidscoach samen met jou een traject uitgestippeld om tot een succesvolle activering te komen. Regelmatig zijn er evaluatiegesprekken samen met onze partners van het OCMW, beschut wonen De Raster, Perron 70, GTB e.a. om de leerdoelen op te volgen.

Vrijwilliger

Regelmatig zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Interesse? Spring gerust eens binnen. Kijk ook HIER al eens.

 

Een beetje geschiedenis

 

Op de plek waar zich nu Den Diepen Boomgaard situeert, bevond zich vroeger een zandsteengroeve voor de constructie van de abdijkerk van Grimbergen. Door de ontginningen ontstond een dieper* gelegen stuk land.

Later werd er een hoeve gevestigd. De Ferrariskaart uit de 18e eeuw toont een U-vormige hoeve met vrijstaande gebouwen, een ondergelopen scheisput en een grotendeels omhaagde boomgaard*.

 

* zie je onze naam al komen?

Een boomgaard wordt sociaal project

Op initiatief van het OCMW Grimbergen en de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg wordt er tijdens de jaren tachtig in Den Diepen Boomgaard een leerwerkplaats opgericht. In de bakkerij, de tuin en de winkel krijgen de werknemers werkkansen op maat.

Men leert er samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Het kleinschalige project groeit stilaan uit tot een volwaardige sociale werkplaats, gespecialiseerd in biologische groenteteelt en voedselverwerking.

In 1999 wordt Den Diepen Boomgaard erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse Ministerie van Tewerkstelling.

Blik op de toekomst

Den Diepen Boomgaard staat aan de vooravond van ingrijpende en noodzakelijke infrastructuurwerken. De verbouwingen zullen in verschillende fasen verlopen. Het landschap op het domein werd de voorbije jaren reeds hersteld in samenwerking met het regionaal landschap De Groene Corridor.

Aan het eind van de rit wordt Den Diepen Boomgaard een landschappelijk waardevol gebied met mooi gerestaureerde en functionele gebouwen .

Meer details aangaande de verbouwingswerken vind je op deze link.

Wij kunnen uw hulp hier echt bij gebruiken.

Klik hier om financieel te steunen.

Alvast bedankt voor uw steun!

In samenwerking met

Den Diepen Boomgaard kan haar missie realiseren dankzij de steun van en/of partnerschap met

 • de Vlaamse Gemeenschap
 • Provincie Vlaams Brabant
 • gemeente Grimbergen
 • CERA
 • De Nationale Loterij
 • de Koning Boudewijnstichting
 • vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard
 • Herw!n
 • Bioforum
 • VDAB
 • de lokale OCMW’s
 • Centrum Basiseducatie
 • en vele anderen...
Deze website kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams Brabant